אספקת/הובלת המוצרים:

 • אספקת מוצרים תוך 3 ימי עסקים* לשטיחים הזמינים במלאי (ייתכנו עיכובים לאור ריבוי הזמנות במסגרת מבצעים), מיום לאחר הרכישה באמצעות חברת שליחים לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ביצוע הרכישה. זמני אספקה כוללים ימי עסקים בלבד (א'-ה') ואינם כוללים: את יום ההזמנה, ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.
 • באזורים נקודתיים/מרוחקים ייתכנו עיכובים בשל מדיניות חברת השליחויות או צד שלישי.
 • החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר תמורתו שולם במלואו כמפורט להלן.
 • משלוחים חינם בקניה מעל  399 ש"ח. בקניה עד 399 ש"ח יתווספו דמי משלוח בסך 60 ש"ח.
 • באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.
 • המשלוחים אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעליתו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.
 • במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל כאמור, החברה תהא רשאית לגבות תשלום נוסף.
 • בעת אספקת המוצר, ראשית החברה ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
 • במקרה של עיכוב באספקה ללקוח של מוצר מעבר למועד האספקה הקבוע , יידע הלקוח את החברה בדבר העיכוב בתוך פרק זמן סביר. במידה שלקוח לא יידע את החברה בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר ולחברה לא תהיה כל אחריות, וללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר או אספקתו באיחור.

  שירות לקוחות:

 • בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שירות הלקוחות של האתר באמצעות דואר אלקטרוני info@shtihim-online.co.il או "וואטסאפ" כפי שמפורסמים בדף "צור קשר".
 • שירות לקוחות לאחר רכישת מוצר בטלפון 03-938-9911
 • לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של האתר.

  כשרות להשתמש באתר:

 • כל משתמש רשאי לבצע רכישות באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 14) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
 • המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל. באזורים נקודתיים ומרוחקים ייתכנו עיכובים בשל מדיניות חברת השליחויות או צד שלישי.62